Professionell partner för digital eventhantering - eventsystem, eventhantering, event management Stockholm, Göteborg, Sverige

Vad vi gör

Vi tillhandahåller eventsystem och professionella tjänster för den privata och offentliga sektorn.

Vårt skalbara erbjudande ger våra kunder möjlighet att optimera sin interna organisation, samtidigt som möjligheten att växa i de olika projekten finns nära till hands.

Vad vi vill

Med våra tjänster och produkter vill vi optimera våra kunders nytta av sina insatser kring sponsring och event. Vi vill med vår specifika kompetens och erfarenhet medverka till ett effektivt användande av resurser såsom pengar, tid och arbetskraft. Vi står för kvalitet, service och säkerhet och vi är dedikerade att fortsätta utveckla och förbättra branschen och våra kunders konkurrenskraft.

Hållbarhet

Evitbe vill bidra till en hållbar samhällsutveckling och en bättre miljö. Vi granskar kontinuerligt vår verksamhet utifrån ett hållbart perspektiv och arbetar aktivt för att minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan, samt för att utveckla medarbetarnas medvetenhet och engagemang.

Ansvar och kvalitet är ett nyckelbegrepp i vår verksamhet. Därför strävar vi efter att, utan att ge avkall på kvalitet, välja produkter och tjänster som ger en minimal miljöpåverkan. Det är också för oss ytterst viktigt att uppmana och ställa krav på leverantörer och samarbetspartners att verka i linje med vår miljöpolicy.

Historia

Med lång och djup erfarenhet från affärsrelationer, IT system och eventproduktion började vi 2004 systematisera och digitalisera eventhanteringen.

Ända sedan starten har vi vägletts av övertygelsen att de bästa kundrelationerna är de som varar över tiden. Vi är förvissade om att de affärsmässiga funktionerna måste ha samma utgångspunkt.

WM-datas grundare Hans Mellström med Viamare Invest investerade kapital och erfarenhet som gav oss möjligheten att bygga ett gediget system för kommunikation och eventhantering.

Vi har givit stora bolag förutsättningarna för att säkerställa processer och varumärke med central styrning och ett decentraliserat nyttjande.

2009 förvärvades Evitbe AB av Addnode Group, en börsnoterad IT koncern som digitaliserar samhället. Vi verkar inom division Process Management.