Professionell partner för digital eventhantering - eventsystem, eventhantering, event management Stockholm, Göteborg, Sverige

WordCloud

Vilket ord beskriver bäst upplevelsen av mötet?

Be gästerna svara i EventApp för att sedan se hur ett ordmoln växer fram där de oftast förekommande orden visas störst.

Anna-Lena Bümming

Vill du veta mer om våra funktioner?

Anna-Lena Bümming

COO och projektansvarig
+46 706-436692
anna-lena.bumming@evitbe.com