Professionell partner för digital eventhantering - eventsystem, eventhantering, event management Stockholm, Göteborg, Sverige

Status & statistik – Dashboards

Status och rapporter är realtidsuppdaterade och finns på många strategiska ställen.
På e-postutskick visas besöks- och öppningsfrekvenser, CTR, clickrapporter och clickmaps. På eventets dashboard visas svars- och bokningsfrekvenser, på övergripande nivå men även nedbrutet i detalj. Närvarostatistik baserat på inpasseringspunkter som möjliggör styrning av flöden.

Anna-Lena Bümming

Vill du veta mer om våra funktioner?

Anna-Lena Bümming

COO och projektansvarig
+46 706-436692
anna-lena.bumming@evitbe.com