Professionell partner för digital eventhantering - eventsystem, eventhantering, event management Stockholm, Göteborg, Sverige

Kommunikationsplattform

Appen är en flexibel kommunikationsplattform för slutna eller öppna nätverk/communities. Lansera ny produktinformation till alla säljare i organisationen. Ledarskapsutbildningar för att dela dokument, erfarenheter och uppgifter med varandra.
Företagsnätverk för att dela tips, nästa mötesagenda och annonsera inom gruppen. Ett mobilt intranät som är lätt att administrera. Besöksfrekvenser visas i relatid för administratörerna.

Anna-Lena Bümming

Vill du veta mer om våra funktioner?

Anna-Lena Bümming

COO och projektansvarig
+46 706-436692
anna-lena.bumming@evitbe.com