Professionell partner för digital eventhantering - eventsystem, eventhantering, event management Stockholm, Göteborg, Sverige

Enkäter

Frågeformulär för att följa upp ett event eller samla in synpunkter inför ett internt möte. Enkätmodulen har en mängd funktioner för att göra både komplexa undersökningar och för att enkelt få snabb feedback. Flexibel utformning av frågeställningar och formulär. Skapa egna svarsalternativ eller välj bland fördefinierade snabbval. Kopiera mallar och tidigare undersökningar. Exportera resultat till Excel, med eller utan grafer och ta del av svarsrapport online i realtid, med eller utan grafer. Distribution av enkäten kan göras via flera kanaler såsom webbsida, EventApp, lösenordskyddad sida eller via en personlig e-postinbjudan alternativt SMS.

Anna-Lena Bümming

Vill du veta mer om våra funktioner?

Anna-Lena Bümming

COO och projektansvarig
+46 706-436692
anna-lena.bumming@evitbe.com