Professionell partner för digital eventhantering - eventsystem, eventhantering, event management Stockholm, Göteborg, Sverige

Bordsplacering

Glöm papperskartan med bord och namn – nu kan du enkelt visa bordsplaceringen i mobilen. Visa den per bord o/e per gäst.
I gränssnittet där du placerar gästerna visas vilka bord det finns platser vid och vilka gäster som saknar placering. Överbokade bord markeras tydligt.

Anna-Lena Bümming

Vill du veta mer om våra funktioner?

Anna-Lena Bümming

COO och projektansvarig
+46 706-436692
anna-lena.bumming@evitbe.com