Professionell partner för digital eventhantering - eventsystem, eventhantering, event management Stockholm, Göteborg, Sverige

  • Systematiserad Eventhantering 1
  • Systematiserad Eventhantering 2
  • Systematiserad Eventhantering 3
  • Systematiserad Eventhantering 4
  • Systematiserad Eventhantering 5
  • Systematiserad Eventhantering 6

Systematiserad Eventhantering


Sedan 2005 använder SEB Evitbes tjänster och system för eventhantering och kommunikation. Numera på daglig basis på alla marknader och divisioner.

SEB:s vision är att leverera service i världsklass till sina kunder, i en allt mer digitaliserad omvärld stöds detta bl.a. av Evitbes eventsystem. Med centralt implementerade designmallar och strukturer har man idag ett välutvecklat decentraliserat och flexibelt nyttjande. Detta med bibehållen grafisk identitet oavsett var i organisationen aktiviteter görs och exponeras.

SEB flyttar tusentals anställda till Arenastaden med Evitbes system för eventhantering

“När vi skulle flytta tusentals kollegor till vårt nya kontor i Arenastaden stod vi inför en logistisk och kommunikativ utmaning. En del i lösningen blev Evitbes EventApp som verkade som vår interna kommunikationsplattform inför och under flytten. Förutom all praktisk information vi delade, använde vi appens funktioner i syfte att all personal skulle lära känna varandra och SEB huset bättre.

Vi bad kollegorna presentera sig med en selfie. Resultatet visades som en SEB mosaik i realtid på vår gigantiska bildskärm i husets atrium. Med hjälp av en Quiz utmanade vi varandra i team och letade svar på alla möjliga och omöjliga ställen i huset”, berättar Magnus Wiik, Sponsorship & Event Manager på SEB. Appen som kommunikationsplattform lever nu vidare även efter flytten med fokus på information och personalerbjudanden.

Event exponeras på framtidens bankkontor

”På Experience Center på Stureplan har vi skapat ett nytt koncept med fokus på personliga möten, guidning i våra digitala kanaler, inspiration och utbildning.

Vi producerar flera event i veckan och exponerar våra kommande aktiviteter på digitala skärmar och på seb.se. Självklart jobbar vi även med personliga inbjudningar.

Mitt team sköter all eventhantering i Evitbes system och publicerar till digitala skärmar och hemsidan direkt från systemet.

Vi har en automatiserad process som återför data till SEB:s CRM system. Vi har tillsammans vidareutvecklat lösningen och jobbar dagligen i systemet och uppskattar verkligen det goda samarbetet med Evitbes support när vi behöver den”, säger Cathrin Uebel, Manager SEB Stureplan.

Eventstruktur för kundmöten med kvalitet

“Vi vill producera och leverera de bästa kundaktiviteterna. Vi har infört en tydlig eventstruktur för att ge utbildande event och möjlighet till nätverksträffar för våra gäster. Alla aktiviteter utvärderas alltid och utfallet följs upp kontinuerligt för kvalitetssäkring och förbättring. Samarbetet med Evitbe gör att vi kan hålla hög takt, snabb time-to-market, nå ut digitalt och ge våra kunder en ”World Class” upplevelse”, berättar Mona Yadegari Global Event Coordinator Private Banking på SEB.