Professionell partner för digital eventhantering - eventsystem, eventhantering, event management Stockholm, Göteborg, Sverige

  • Small enough to care and big enough to cope 1
  • Small enough to care and big enough to cope 2
  • Small enough to care and big enough to cope 3
  • Small enough to care and big enough to cope 4
  • Small enough to care and big enough to cope 5
  • Small enough to care and big enough to cope 6

Small enough to care and big enough to cope


Stena koncernen arbetar med Evitbe sedan 2011 för hantering av nyhetsbrev, undersökningar, HR aktiviteter, jubileum, fartygsdop över hela världen, personaldagar, kick offer, seminarier, familjedagar, utbildningar, ledarskapsakademi, invigningar, festligheter och aktivering av sponsorskap.

”Alla Stena bolagen har sitt eget unika varumärke och arbetssätt vilket vi i koncernen värnar om. Evitbes system har väl fungerande stöd som gör att vi kan ta ett centralt systemansvar, men ha ett decentraliserat nyttjande i respektive verksamhet. Stena Sphere Forum är vårt koncerngemensamma möte där beslutsfattare från alla bolagen möts under några dagar. Vi pratar framtid och reflekterar över samtiden. Här använder vi alla verktyg under hela projektet från inbjudan till anmälan och interaktiva verktyg under genomförandet”, säger Göran Nystedt, Group CIO på Stena.

Stena AB är ett av de största familjeägda bolagen i Sverige med global verksamhet inom fem affärsområden Ferry Operations, Offshore Drilling, Shipping, Property, Finance och New Business.