Professionell partner för digital eventhantering - eventsystem, eventhantering, event management Stockholm, Göteborg, Sverige

Från flera system till ett

Från flera system till ett


”Vi arrangerar en stor mängd frukostmöten, kurser och event för våra medlemmar. Från att ha behövt flera olika system för eventhantering, kommunikation, nyhetsbrev och uppföljning – använder vi nu bara Evitbes system. Effektiviserande för oss och en stor lättnad”, berättar Hanna Hallerheim, projektledare.

Med sina nästan 360 medlemmar är Sveriges Tidskrifter landets största branschorganisation inom medieområdet. Organisationen arbetar för att synliggöra branschens utveckling, värna pressetiken och stärka samarbetet mellan publicister. Genom Tidskriftspriset och Tidskriftsgalan lyfter organisationen varje år fram goda förebilder och nyskapande insatser inom branschen.