Professionell partner för digital eventhantering - eventsystem, eventhantering, event management Stockholm, Göteborg, Sverige

A heart for children. A head for business.

A heart for children. A head for business.


Global Child Forum grundades 2009 av Sveriges Kungahus och är en ledande plattform för barns rättigheter och för företag som brinner för innovativt tänkande, vill dela med sig av sin kunskap och knyta nya kontakter. Global Child Forum tror på företagens ansvar och på att alla delar av samhället behöver arbeta tillsammans för att skapa ett hållbart och rättvist samhälle för världens barn. Utöver sina forum tillhandahåller Global Child Forum nya forskningsperspektiv, verktyg och analyser för att hjälpa företag att integrera barns rättigheter i deras verksamhet.

I den dagliga verksamheten är Evitbes kontaktdatabas en central punkt för Global Child Forums kommunikation med intressenter och delegater. Vid forumen arbetar de med Evitbes event management system för eventhantering och inbjudningar. De använder också EventAppen, för både interaktivitet och information under dessa internationella forum. Läs gärna mer på www.globalchildforum.org, eller följ organisationen på Facebook, LinkedIn eller Twitter: @GCForum.